Råd & Tips

Så målar du steg för steg

Tvättning
• Tvätta med fasadtvätt för att avlägsna smuts och andra avlagringar. Om huset är angripet av påväxt ska tvättningen även kombineras med att använda något desinficerande rengöringsmedel, typ alg- och mögeltvätt.
• Lägg på tvättlösningen nerifrån och upp, låt verka några minuter och borsta/skölj bort allt tvättmedel noggrant. Var mycket försiktig om du använder högtryckstvätt, då det är väldigt lätt att trycka in vatten i sprickor och skarvar vilket gör att det tar lång tid innan träet är tillräckligt torrt för att målas. Tvätta inte heller när det är för varmt eller i direkt solljus.
• Tvättning bör göras i god tid före ommålning, normalt tar det några dagar innan fasaden är tillräckligt torr.

Skrapning
• All lös färg ska bort – alltifrån flera skikt tjocka, spruckna färgflagor till löst pulver från exempelvis en gammal lasyr.
• Färgskrapa med hårdmetallskär, spackelspade eller stålborste är bra verktyg i kampen mot gammal färg. I de fall det är många gamla skikt kan man behöva ta ner allt till rent trä. Då finns det andra hjälpmedel – man kan värma bort det med infravärme eller använda färgborttagningsmedel. Varmluftspistol kan innebära stor brandrisk – var försiktig.
• Var extra noga att skrapa upp vid skarvar och ändträ. Kontrollera med kniv att träet inte är mjukt av röta – byt ut till nytt och laga sprickor med en övermålningsbar fogmassa för utomhusbruk.
• Slipa ned vassa kanter och mattslipa blanka ytor för bättre fäste. Är träet uppruggat eller varit exponerat för solljus längre än några veckor, kanske till och med blivit grånat, är det mycket viktigt att det slipas eller stålborstas till en fast yta. Annars kommer färgen att fästa i gammalt trä som bara sitter löst på ytan.

Målning
Nu börjar det bli dags för det roliga, men innan man får lägga på sin efterlängtade nya färg på huset ska träet grundas.
Olika tillverkare och olika färgsystem har olika vägar att nå dit men generellt kan sägas att det obehandlade träet ska mättas med olje­baserade produkter som förhindrar att träet kan suga upp fukt. Det går dock inte med vilken olja som helst, den ska vara övermålningsbar och fungera tillsammans med de övriga produkterna i valt färgsystem.
• Vanligast är att man behandlar allt ändträ, skarvar och spikställen med en penetrerande grundolja. Det gäller även andra utsatta delar på huset, som vindskivor, knutbrädor och fönsterkarmar. Det är viktigt att sugande trä, framför allt ändträ, mättas med grundoljan.
• Sedan ska allt omålat trä grundmålas för att försegla ytan på träet. Det är oftast en täckande specialgrundfärg eller i vissa fall utspädd täckfärg som används. Grundoljat trä, renskrapade ytor mitt på brädan eller utbytta brädor ska målas med grundfärgen.
Det är mycket viktigt att ändträet förseglas med grundfärg så att fukt inte sugs upp den vägen.
När man ska måla med en halvtäckande färg, typ lasyr, kan man inte grunda med pigmenterad, täckande grundfärg utan använder ofta lasyren direkt på grundoljan.
• Täckfärgen ska strykas i två skikt – lagom tunna men framför allt jämna. Att lägga på tjockt blir en björntjänst – ofta med en rynkig, ful yta som följd.
• Börja med fasaden och ta foder, knutbrädor och andra snickerier sist.
• Måla sektionsvis och stryk ut färgen i hela brädans längd för att undvika överlappningar. Använd färg från samma blandning på respektive gavelsida.
Eventuellt byte ska ske vid hörn, det bästa är dock att blanda färghinkarna inbördes löpande under målningens gång för att slippa nyans­skillnad mitt på en vägg.
• Maskera med UV-beständig tejp eller håll en bred spackelspade som skydd.

återförsäljare av Jotun och Gjöco